Tretur fra Fana

Der findes en række folkedanse for tre personer. Nogle af de mest kendte er “Den toppede høne”, “Tremands reel” og “Norsk fjeldmarch”. I Norge hører “Tretur fra Fana” til de meste udbredte danse for tre personer. Her knyttes 4 grupper af 3 dansere sammen. Dette er ellers ikke så udbredt.

Flere varianter og flere melodie
Måske har du mødt dansen ved Nordlek 1991. Nedenfor finder du den beskrivelse og node, som blev brugt ved Nordlek-stævnet. Men der findes flere varianter af dansen og noden. Længere nede i indlægget kommer jeg ind på nogle af disse.

Her kan du se nogle unge dansere fra Norge, der vises dansen på fineste vis.

Beskrivelse

Opstilling: 12 dansere i en stor firkant. På hver langside står der 3 dansere. Originalbeskrivelsen foreslår, at hver langside består af 1 herre med en dame på hver sin side. Alle kigger mod firkantens centrum. Damen til venstre giver sin venstre hånd til herren og damen til højre giver sin højre hånd til herren. De to damer giver ledige hånd til hinanden bagom herrens ryg.

Illustration viser opstillingen til Tretur fra FanaTrin: Gangtrin.

Figur AFrem og tilbage
|:1-8:|De fire rækker går mod midten (4 gangtrin) og tilbage (4 gangtrin). Denne figur danses i alt 4 gange.Midterdanseren kigger skiftevis til venstre og højre danser.
Figur BKringle-delen
|:9-16:|Sidedanserne løfter deres indvendige hånd og danner en port, som midterdanseren ‘bakker’ igennem. Sidedanserne forsætter deres bevægelse ved at“vender pandekage” og slutter på pladsen, hvor de startede.

Samtidig: Midterdanseren bakker gennem porten og løfter derefter sin højre hånd og går venstre omkring venstre sidedanserne. Når midterdanseren står foran venstre-danseren, så afslutter midterdanseren sin rute ved at vende solo-pandekage (drejer med solen) og lander på samme plads som ved starten af figuren.

Ovenstående svarer til 8 gangtrin.
 Herren starter denne figur med et appel.Denne figur danses i alt 4 gange.

Musik til Tretur fra Fana

Her kommer melodien, der blev brugt ved Nordlek 1991. Det er en “Ril” fra Gunder Ommundsens nodesamling. Han kom fra Landvik.

Her kan du høre, hvordan melodien lyder i en compuerudgave:

Anden variant med flere ture

Tretur fra Fana findes også i andre varianter. Nedenfor kommer en variant, hvor der er tre forskellige A-stykker, hvilket giver noget mere variation. Denne variant har jeg fundet i forskellige klip på Youtube.

Opstilling: Samme opstilling som ovenfor youtube findes der flere videoer

Trin: Gangtrin

1. tur - Figur AFrem og tilbage - samtidig
|:1-8:|De fire rækker går mod midten (4 gangtrin) og tilbage (4 gangtrin). Dette gør de 4 gange i alt.Midterdanseren kigger skiftevis til venstre og højre danser.
1. tur - Figur BKringle-delen
|:9-16:|Sidedanserne løfter deres indvendige hånd og danner en port, som midterdanseren ‘bakker’ igennem. Sidedanserne forsætter deres bevægelse ved at“vender pandekage” og slutter på pladsen, hvor de startede.Når midterdanseren er kommet under porten, løfter vedkommende sin højre hånd og går venstre omkring sidedanserne - midterdanseren afsluter sin rute med at vende solo-pandekage (drejer med solen) og lander på samme plads som ved starten af figuren.Ovenstående svarer til 8 gangtrin.
Herren starter denne figur med et appel.Denne figur danses 4 gange.
2. tur - Figur AFrem og tilbage - rækkerne skiftevis
|:1-8:|1. og 2. række går mod hinanden og tilbage (i alt 8 gangtrin), mens 3. og 4. rækkke står afventende. 

3. og 4. række går mod hinanden og tilbage (i alt 8 gangtrin), mens 1. og 2. rækkke står afventende.

Dette gentages.
2. tur - Figur BKringle-delen
|:9-16:|Samme som i 1. tur.
3. tur - Figur AFrem og tilbage i kanon
1-21. og 2. række går mod hinanden (4 gangtrin). 
3. og 4. række står afventende.
3-41. og 2. rækkke bakker til egen plads (4 gangtrin).
Samtidig; 3. og 4. række går mod hinanden (4 gangtrin).
5-61. og 2. række går mod hinanden (4 gangtrin). 
Samtidig; 3. og 4. bakker til egen plads (4 gangtrin).
7-8Samme som takt 3-4.
1-2Samme som takt 5-6.
3-4Samme som takt 3-4.
5-6Samme som takt 5-6.
7-81. og 2. rækkke bakker til egen plads (4 gangtrin).
Samtidig; 3. og 4. række går mod hinanden (4 gangtrin). Det vil sige, at 3. og 4. række lander i midten. Dette råder de bod på ved, at rækkerne bevæger sig væk fra midten under figur B.
3. tur - Figur BKringle-delen
|:9-16:|Samme som i 1. tur.

Skulle det være en anden melodi til “Tretur fra Fana”?

Klara Semb knytter dansen sammen med en anden melodi i hendes bog “Turdansar”. Her kan du høre, hvordan melodien lyder i en compuerudgave:

I nogle udgaver er dansen blevet knyttet sammen med melodien, som vi i Danmark kender under navnet Hornfiffen. Du kan læse mere om dette i “Dansens og musikkens rødder 43”, som blev bragt i “Hjemstanvsliv 11 1999” (medlemsblad for Folkedans Danmark) .  

Hvad er en (norsk) Tretur?

Man kunne tro, at en tretur var en dans med tre afdelinger eller måske en dans med 3 forskellige ture. Men det er ikke tilfældet.

Klara Semb introducerer begrebet ‘Tretur’ på følgende måde: “… treture hører til de dramatiske danse. Det er en leg mellem en herre og to dame eller omvendt. Hvis der kun er én herre, så foregiver pigerne, at de er misundelige på hinanden og bruger hver lejlighed til at vise, at de ikke kan lide hinanden. Men når de får kontakt med herren, så udstråler de glæde”.

Denne beskrivelse stammer fra bogen “Danse danse dokka mi – Songkeikar og turdansar”. 

Der går 4 trekanter på et dusin dansere

Som moderne menneske tænker man måske ikke så meget over, hvilken funktion disse danse oprindeligt har haft. Har man set danse for tre personer som uskyldige eller på grænsen til det ‘uartige’? Og hvilke regler har der været for, hvem der kunne danse sammen og hvem der ikke kunne?

På engelsk har man flere ord for en sådanne konstellation. Hvis alt er fryd og gammen, kan det kaldes en “triad“. Hvis der omvendt er kommet en kurre på tråden kan det kaldes et “thruple” (sammentrækning af ‘three’ og ‘trouble’).

Mig bekendt er en “in-tri-kant” endnu ikke et officelt dansk ord for en trekant med mange intriger. For pokker det ordet er så ligefedt.
Man kunne bare blæse på ordet… og i stedet finde to andre tilfældige – eller nøje udvalgte – personer at danne en “gruppe” med. Og så er man klar til denne glade og lette folkedans fra Norge.

Postkort der viser tre mennesker på udflugt.
Postkort fra omkring 1910. Her ser en mand omgivet af to glade kvinde. Titlen på postkortet er “This is the life”. Der er tale om et sort-hvidt billede der er blevet håndkoloreret. Se postkortet i en større størrelse på Wikipedia. Som jeg læser ophavsrettighederne må jeg gerne bruge dette billede på denne blog, der ikke har et kommercielt sigte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Drevet af WordPress | Tema: Baskerville 2 af Anders Noren.

Op ↑